Wednesday, February 06, 2008

Cairo : Sebuah Pembaharuan bagi penampilan Windows

Sila klik disini untuk melanggan artikel terbaik daripada melayubuntu terus ke mailbox anda!-Powered by FeedBurner

757B0040-A0D7-4E09-B75E-46087A36A786.jpg

Bosan merupakah satu perasaan yang membiak berkadar terus dengan masa dan melukiskan kecerunan yang pelbagai bergantung kepada keadaan dan daya tahan seseorang.Bosan dengan penampilan windows menyebabkan manusia membina windowblinds ,bosan dengan penampilan mac osx menatijahkan kelahiran shapeshifter dan bosan dengan penampilan ubuntu menyebabkan lahirnya beratus-ratus tema tambahan yang boleh didapati di gnome-look.

Cairo diwujudkan diatas semangat untuk mengatasi kebosanan dan mewujudkan altenatif kepada windowblinds bagi windows.Untuk memahami cairo dengan lebih dalam, amati quote berikut;
Cairo is a revolutionary desktop environment for Windows. Our goal is to develop a desktop experience that increases productivity and advances current technology standards. With a focus on stability, performance, and productivity, Cairo is sure to turn a few heads.

Setakat ini,Cairo masih diperingkat pembangunan alfa dan menjanjikan fungsi seperti;
  • Pengubahsuaian Start-Bar - Memudahkan pengguna access kepada files dan aplikasi

  • Multi-Desktop - menyediakan ruang yang lebih kepada pengguna

  • File Explorer - Seperti quicklook bagi leopard??

  • File and Application Grouping - Group Applications and File Types together

  • Launcher - Memudahkan untuk melancarkan aplkasi yang selalu digunakan

  • Fully Customizable - sistem plugin yang membenarkan kita mengawal tema melalui option

Pengguna windows boleh menjadi pencuba(tester) kepada cairo yang masih di peringkat alfa ini supaya segala bugs boleh dikesan diperingkat yang awal sebelum versi stabil dikeluarkan.

melalui : ehomeupgrade

No comments:

Post a Comment

Terima kasih atas respon..

Quartz OS: Material Design + Linux = Awesome

Konsep Material Design pertama kali diperkenalkan oleh Google untuk Android 5.0 Lollipop. Nampaknya, ada developer yang berminat untuk ...